Navlesnorshuer

navlessnorshuer

Soroptimist International Hjørring indgik i 2009 en aftale med Fødeafdelingen på Regionshospital Nordjylland Hjørring.
Aftalen indebærer, at Soroptimist International Hjørring har ansvaret for økonomi og fremstilling af navlesnorshuerne.
Soroptimist International Hjørring vil gerne med navlesnorshuerne skabe positiv opmærksomhed om det offentlige sygehusvæsen, og de unikke
huer til det nyfødte barn skulle gerne signalere fællesskab, varme og omsorg fra det omgivende lokalsamfund.
Navlesnorshuerne er individuelle huer, som den nyfødte får med sig hjem som et kært minde om fødslen på Regionshospital Nordjylland Hjørring,
og det naturligvis far, der vælger barnets hue.
Navlesnorshuerne strikkes fortrinsvis af kvinder - unge som gamle- fra lokalsamfundet.
Projektet omfatter alle nyfødte børn på Regionshospital Nordjylland Hjørring.
Opskrift navlesnorshuerne side 1 og 4
Opskrift navlesnorshuerne side 2 og 3