Projekter

SI Hjørring har ved flere lejligheder doneret penge til uddannelse af frivillige tilknyttet Hjørring og til udsmykning i Frederikshavn.