Du er her

Vil du være Soroptimist?

Som soroptimist får du et bredt netværk til andre kvinder - både professionelt og socialt.
Mellem soroptimister skabes livsvarige venskaber på tværs af erhverv, race og nationalitet.
Klubberne mødes en gang om måneden med undtagelse af juli og august, hvor vi holder sommerferie.
Klubmøderne indeholder nogle faste punkter og foredrag, virksomhedsbesøg eller evt. tilrettelæggelse af events, humanitært arbejde, mv.
Mødeindholdet bestemmes af den enkelte klub og varierer derfor meget fra klub til klub.
Som soroptimist er du velkommen til at deltage i andre klubbers møder og i klubmøder i udlandet.
Medlemskab kan kun opnås gennem invitation og efter anbefaling fra 2 medlemmer.
Målet er at afpasse et antal forskellige erhvervsgrene, som er repræsenteret i klubben for at opnå en aktiv og levedygtig klub.

 

Vil du vide mere om Soroptimist International ?
Info-folder her

 

Vil du vide mere om medlemskab af klubben i Hjørring?
Kontakt hjsoroptimist@gmail.com